Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-5A (Axiomet)
59.68 (74.00 με ΦΠΑ)
Laboratory Power Supply 0-30V 10A (Matrix MPS-3010L-1)
161.21 (199.90 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 3-Καναλιών 0-30V 0-3A (Axiomet)
139.44 (172.90 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 3-Καναλιών 0-30V 0-5A (Axiomet)
163.63 (202.90 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-5A (Axiomet)
99.19 (123.00 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-5A (Axiomet)
80.56 (99.90 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-5A (Axiomet)
98.31 (121.90 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-120V 0-1A (Axiomet)
131.45 (163.00 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-18V 0-3A (Axiomet)
70.16 (87.00 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-18V 0-3A (Axiomet)
99.92 (123.90 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 3-Καναλιών 0-30V 0-3A (Axiomet)
170.89 (211.90 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 3-Καναλιών 0-30V 0-5A (Axiomet)
191.86 (237.90 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 3-Καναλιών 0-30V 0-5A (Axiomet)
198.39 (246.00 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-3A (Axiomet)
146.77 (182.00 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-10A (Axiomet)
102.82 (127.50 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-10A (Axiomet)
137.02 (169.90 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-30V 0-20A (Axiomet)
216.86 (268.90 με ΦΠΑ)
Τροφοδοτικό Πάγκου 1-Καναλιού 0-60V 0-3A (Axiomet)
163.71 (203.00 με ΦΠΑ)