Μύτη Κολλητηριού Ν1-26
1.22 (1.51 με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού Ν1-36
1.22 (1.51 με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού Ν1-46
1.22 (1.51 με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού Ν1-16
1.21 (1.50 με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού Ν1-56
1.22 (1.51 με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Μύτη Κολλητηριού 1.5mm C1-1
1.21 (1.50 με ΦΠΑ)
Μύτη Κολλητηριού 2mm C1-4
1.21 (1.50 με ΦΠΑ)
Soldering Tip F1
2.03 (2.52 με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Soldering Tip F2
2.03 (2.52 με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Soldering Tip Weller 0.4mm - S31
9.68 8.13 (10.08 με ΦΠΑ)
Soldering Tip Atten 3mm - 900M
3.58 (4.44 με ΦΠΑ)
Soldering Tip D32
0.81 (1.00 με ΦΠΑ)
Soldering Tip Atten 0.8mm - 900M
3.58 (4.44 με ΦΠΑ)
Soldering Tip Atten 1.2mm - 900M
3.58 (4.44 με ΦΠΑ)
Soldering Tip Atten 2.4mm - 900M
3.58 (4.44 με ΦΠΑ)
Soldering Tip Atten 0.5mm - 900M
3.58 (4.44 με ΦΠΑ)
Soldering Tip Atten 0.2mm - 900M
3.58 (4.44 με ΦΠΑ)
Soldering Tip D30
1.79 (2.22 με ΦΠΑ)
Soldering Station Resistor 78-201A (ZD200N)
2.58 2.44 (3.03 με ΦΠΑ)