Πυκνωτής Κεραμικός Μονολιθικός 22pF
0.05 (0.0605 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός Μονολιθικός 100nF
0.05 (0.0605 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 500V 560pF
0.03 (0.0372 με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 22pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 4.7pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 33pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 100nF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός Μονολιθικός 10nF
0.05 (0.0605 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 15pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 680pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 2.2nF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 3.3nF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 6.8pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 8.2pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 10pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 27pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 39pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 47pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 68pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 82pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 100pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 220pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 330pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 470pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 820pF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 1nF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 4.7nF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 10nF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 15nF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 22nF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 33nF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)
Πυκνωτής Κεραμικός 50V 47nF
0.04 (0.0505 με ΦΠΑ)