Βίδα Μ3 - 8mm
0.0323 0.03 (0.0370 με ΦΠΑ)
Βίδα Μ4 - 30mm
0.04 (0.0492 με ΦΠΑ)
Βίδα M3 - 10mm
0.03 (0.0370 με ΦΠΑ)
Βίδα M3 - 12mm
0.02 (0.0246 με ΦΠΑ)
Βίδα M3 - 16mm
0.03 (0.04 με ΦΠΑ)
Βίδα Μ3 - 20mm
0.04 (0.0492 με ΦΠΑ)
Βίδα M3 30mm
0.04 (0.0492 με ΦΠΑ)
Βίδα M4 - 6mm
0.04 (0.0492 με ΦΠΑ)
Βίδα M3 6mm
0.02 (0.0246 με ΦΠΑ)
Βίδα M4 - 20mm
0.04 (0.0492 με ΦΠΑ)
Βίδα M3 10mm Black
0.03 (0.0370 με ΦΠΑ)
Βίδα M3 5mm Black
0.03 (0.0370 με ΦΠΑ)
Βίδα M3 20mm Black
0.05 (0.0615 με ΦΠΑ)
Βίδα M3 5mm Πλαστική
0.0806 0.06 (0.0800 με ΦΠΑ)
Βίδα M3 10mm Πλαστική
0.0806 0.08 (0.0985 με ΦΠΑ)
Βίδα M3 20mm Πλαστική
0.08 (0.0985 με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 10mm
0.03 (0.0370 με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 5mm Black
0.03 (0.0370 με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 20mm Black
0.03 (0.0370 με ΦΠΑ)
Βίδα M2 5mm
0.04 (0.0492 με ΦΠΑ)
Βίδα M2 10mm
0.03 (0.0370 με ΦΠΑ)
Βίδα M2 14mm
0.03 (0.0370 με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 14mm
0.04 (0.0492 με ΦΠΑ)
Βίδα M4 - 10mm
0.04 (0.0492 με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 5mm
0.04 (0.0492 με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 20mm
0.04 (0.0500 με ΦΠΑ)
Βίδα M2.5 10mm Black
0.02 (0.0246 με ΦΠΑ)
Βίδα M2 5mm Black
0.04 (0.0492 με ΦΠΑ)
Βίδα M2 10mm Black
0.02 (0.0246 με ΦΠΑ)
Βίδα M1.6 6mm
0.04 (0.0492 με ΦΠΑ)
Βίδα M2 16mm
0.03 (0.0370 με ΦΠΑ)
Βίδα M1.6 8mm
0.04 (0.0492 με ΦΠΑ)