Ροδέλα M3mm Μεταλλική
0.02 (0.0202 με ΦΠΑ)
Ροδέλα M4mm Μεταλλική
0.02 (0.0202 με ΦΠΑ)
Ροδέλα Ασφαλείας Μ3
0.02 (0.0248 με ΦΠΑ)
Ροδέλα Ασφαλείας M4
0.02 (0.0248 με ΦΠΑ)
Ροδέλα 2.5mm Απλή
0.02 (0.0202 με ΦΠΑ)
Ροδέλα M2mm Μεταλλική
0.02 (0.0202 με ΦΠΑ)