Οι επεξεργαστές ARM είναι σχετικά απλοί, κάτι που τους κάνει κατάλληλους για εφαρμογές χαμηλής ισχύος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν υπερισχύσει στις αγορές των κινητών και των ενσωματωμένων συστημάτων, σαν μικροί και σχετικά χαμηλού κόστους μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές. Το 2005, περίπου το 98% των πάνω από ένα δισεκατομμύριο κινητών τηλεφώνων που πωλούνται κάθε χρόνο είχαν τουλάχιστον έναν επεξεργαστή ARM.

ARM Development Tool - STM32VLDISCOVERY
12.82 11.06 (13.71 με ΦΠΑ)
ARM Development Tool - STM32F0DISCOVERY
12.02 9.76 (12.10 με ΦΠΑ)
AVR Programming Cable
1.85 1.46 (1.81 με ΦΠΑ)
Pocket AVR Programmer
14.23 (17.64 με ΦΠΑ)
STM32 Nucleo Development Board - with STM32F401RE
16.05 11.38 (14.11 με ΦΠΑ)
STM32 Nucleo development board for STM32 F1 series - with STM32
15.24 11.38 (14.11 με ΦΠΑ)
STM32 Nucleo development board for STM32 L1 series - with STM32
16.05 11.38 (14.11 με ΦΠΑ)