Οι επεξεργαστές ARM είναι σχετικά απλοί, κάτι που τους κάνει κατάλληλους για εφαρμογές χαμηλής ισχύος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν υπερισχύσει στις αγορές των κινητών και των ενσωματωμένων συστημάτων, σαν μικροί και σχετικά χαμηλού κόστους μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές. Το 2005, περίπου το 98% των πάνω από ένα δισεκατομμύριο κινητών τηλεφώνων που πωλούνται κάθε χρόνο είχαν τουλάχιστον έναν επεξεργαστή ARM.

ARM Development Tool - STM32VLDISCOVERY
11.06 (13.71 με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
ARM Development Tool - STM32F0DISCOVERY
9.76 (12.10 με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
AVR Programming Cable
1.85 1.46 (1.81 με ΦΠΑ)
Pocket AVR Programmer
14.23 (17.64 με ΦΠΑ)
STM32 Nucleo Development Board - with STM32F401RE
12.82 11.38 (14.11 με ΦΠΑ)
STM32 Nucleo development board for STM32 F1 series - with STM32
12.90 11.38 (14.11 με ΦΠΑ)
STM32 Nucleo development board for STM32 L1 series - with STM32
12.90 11.38 (14.11 με ΦΠΑ)