Η πλακέτα Netduino είναι μια πλατφόρμα ανοικτού κώδικα, όπως και η Arduino αλλά χρησιμοποιεί το NET Micro Framework.

56.45 (70.00 με ΦΠΑ)
Made in: USA

The Netduino Plus is an open source electronics platform using the .NET Micro Framework. The board features a 32-bit microcontroller and a rich development environment, making it a perfect solution for engineers and hobbyists alike.

Διαθέσιμο
+

[Price will be updated]
Netduino Go is a plug-and-play Netduino with support for more GPIOS, serial ports, analog inputs, and PWMs. Netduino Go has four times the speed (168MHz),...
Διαθέσιμο