SN754410 H-Bridge 1A
2.42 (3.00 με ΦΠΑ)
Motor Driver L293D 1A
2.42 (3.00 με ΦΠΑ)
Motor Driver L298N 2A
2.44 (3.03 με ΦΠΑ)
SparkFun Motor Driver - Dual TB6612FNG (1A)
8.47 8.13 (10.08 με ΦΠΑ)
SparkFun Ardumoto - Motor Driver Shield
23.55 22.76 (28.22 με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
EasyDriver - Stepper Motor Driver
14.23 (17.64 με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
Arduino Motor Shield Rev3
21.54 (26.72 με ΦΠΑ)
Big Easy Driver
18.87 17.89 (22.18 με ΦΠΑ)
Dual DC Motor Shield
19.35 (24.00 με ΦΠΑ)
HUB-ee - 4-way Sync Driver Board
12.26 7.31 (9.06 με ΦΠΑ)
HUB-ee - Control Breakout Board
3.71 1.87 (2.32 με ΦΠΑ)
HUB-ee - PCB Socket Connector
1.87 (2.32 με ΦΠΑ)
Adafruit Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit - v2.3
19.92 (24.70 με ΦΠΑ)
SparkFun AutoDriver - Stepper Motor Driver
32.26 31.71 (39.32 με ΦΠΑ)
SparkFun Serial Controlled Motor Driver
28.23 26.02 (32.26 με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
DC Dual Motor Driver 30V 4A V2
12.82 (15.90 με ΦΠΑ)
Adafruit 16-Channel 12-bit PWM/Servo Driver
14.96 (18.55 με ΦΠΑ)
Adafruit 24-Channel 12-bit PWM LED Driver
14.96 (18.55 με ΦΠΑ)
Stepper Driver Breakout - ULN2003
1.63 (2.02 με ΦΠΑ)
Voltage Inverter
3.63 (4.50 με ΦΠΑ)
Easy Motor Controller
12.90 (16.00 με ΦΠΑ)
SuperModified V3.0 for RC-servos
56.91 (70.57 με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
L297 Stepper Motor Controller
4.23 (5.25 με ΦΠΑ)
A4988 Stepper Motor Driver
4.06 (5.03 με ΦΠΑ)
SparkFun Servo Trigger
18.87 17.89 (22.18 με ΦΠΑ)
Stepper Motor Driver DQ420MA
24.39 (30.24 με ΦΠΑ)
TB6560 Stepper Motor Driver (Single Axis)
13.00 (16.12 με ΦΠΑ)
DRV8825 Stepper Motor Driver
3.95 (4.90 με ΦΠΑ)
DRV8838 Single Brushed DC Motor Driver Carrier
3.66 (4.54 με ΦΠΑ)
DRV8835 Dual Motor Driver Carrier
4.47 (5.54 με ΦΠΑ)
Εξαντλημένο
TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier
4.47 (5.54 με ΦΠΑ)
Dual MC33926 Motor Driver Carrier
[Price will be updated]
Εξαντλημένο